Ngân hàng tiền điện tử đang trưởng thành – Phân tích Đạo luật Stablecoin TRUST

Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  

Thẻ gắn: Đạo luật Stablecoin TRUST  

Thời gian đăng bài: 2022-5-31

Các tài sản tiền mã hóa có thể lúc đầu đã khởi động với một nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái không dựa trên lòng tin và không cần đến các trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng, bộ xử lý thanh toán và các tổ chức tập trung khác, nhưng thực tế đã trở nên nhiều sắc thái hơn một chút. Ngay cả khi bitcoin và các loại tiền điện tử phi tập trung khác tiếp tục thu hút các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, một trong những con đường chính để tài sản tiền mã hóa có thể được áp dụng chính thống là một lựa chọn mang tính tập trung hơn; stablecoin (hay còn gọi là đồng tiền ổn định). Stablecoin có thể đã bắt đầu như một nhánh của tiền điện tử, nhưng đã nhanh chóng phát triển cả về tầm quan trọng và mức độ chú ý của các nhà quản lý đối với các công cụ này.

Cốt lõi của ý tưởng stablecoin đại diện cho điều tốt nhất của cả hai thế giới, sự ổn định của các loại tiền tệ fiat hỗ trợ các stablecoin kết hợp với tốc độ và tính minh bạch của các giao dịch trên chuỗi blockchain. Tuy nhiên, với tiềm năng này, cũng có rất nhiều câu hỏi và vấn đề được đặt ra bởi các tác nhân thị trường cũng như các nhà hoạch định chính sách mà vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Cụ thể, các vấn đề xung quanh sự chấp thuận theo quy định, quyền lưu ký tài sản cơ bản và cách các stablecoin đáp ứng cơ sở hạ tầng thanh toán hiện tại không phải là những mối quan tâm vu vơ. Những vấn đề như vậy có thể làm chậm sự đổi mới trong lĩnh vực này và thực sự khiến những ý tưởng và khái niệm tốt nhất đi ra khỏi thị trường Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao các quy định thông minh và được suy nghĩ kỹ lưỡng về stablecoin là điều cần thiết, và cũng là lí do tại sao các hoạt động gần đây là một bước tiến tích cực cho ngành.

Đạo luật về tính minh bạch của Stablecoin về Dự Trữ Và Giao Dịch An Toàn Thống Nhất (TRUST), do văn phòng của Thượng nghị sĩ Toomey ban hành gần đây,  thể hiện một bước đi đúng hướng. Hãy cùng xem xét một số thành phần quan trọng và ý nghĩa của quy định được đề xuất này.

Stablecoin không phải chứng khoán. Một trong những câu hỏi cấp bách nhất tiếp tục tạo ra mối quan tâm và vấn đề cho những người tham gia thị trường là sự không chắc chắn và mơ hồ liên quan đến việc liệu các loại tiền điện tử có phải là chứng khoán hay không. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) dường như đã áp dụng cách tiếp cận theo quy định được chỉnh sửa hoặc theo vụ kiện, với nhiều vụ việc đã được đưa ra và giải quyết kể từ năm 2020. Mặc dù những dàn xếp và phân tích này là kết quả của những trường hợp nêu trên, các hướng dẫn chính thức và ràng buộc vẫn chưa được phát hành.

Nếu không có hướng dẫn dứt khoát và rõ ràng về cơ quan quản lý nào giám sát không gian tài sản tiền mã hóa, lĩnh vực này sẽ tiếp tục đấu tranh để phát triển đầy đủ. Một trong những điều khoản quan trọng trong Đạo luật Stablecoin TRUST là tuyên bố rõ ràng của nó rằng các stablecoin thanh toán không phải là chứng khoán và sẽ được miễn đăng ký chứng khoán.

Tích cực như tuyên bố này, có sự phân định sâu hơn cũng được bao gồm trong luật đề xuất này.

Tinh chỉnh các định nghĩa về stablecoin. Một điểm bổ sung được đặt trong Đạo luật này là việc tạo ra một định nghĩa cho stablecoin thanh toán, bao gồm việc xác định các đặc điểm cốt lõi của các tài sản này là gì. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trở thành một loại tiền ảo có thể chuyển đổi được nhằm mục đích sử dụng như một phương tiện dùng để trao đổi, có thể được quy đổi cho tài sản fiat cơ bản đang trong giai đoạn xem xét, không nhất thiết phải trả lãi cho chủ sở hữu của công cụ này và các giao dịch được ghi lại trên một sổ cái blockchain công khai.

Ngoài các đặc điểm cụ thể này, Đạo luật cũng xác định cách thức dự trữ các loại tiền ổn định thanh toán này, bao gồm những loại tài sản nào sẽ được coi là thanh khoản và đủ an toàn để làm như vậy. Hướng dẫn này sẽ giải quyết một số câu hỏi xung quanh việc một số stablecoin được giao dịch rộng rãi nhất hiện đang được bảo lưu hoặc hỗ trợ như thế nào. Củng cố hướng dẫn được đề xuất này, Đạo luật cũng kêu gọi các tổ chức phát hành stablecoin phải trải qua chứng thực hàng năm để cung cấp một bộ dữ liệu nhất quán và có thể báo cáo cho người dùng bên ngoài kiểm tra.

Khi được kết hợp, việc làm rõ các đặc điểm của stablecoin, cách stablecoin được dự trữ và quy trình xác minh dự trữ, Đạo luật này có thể giải quyết một số câu hỏi quan trọng nhất mà không gian này phải đối mặt.

Mở rộng thị trường. Một yếu tố quan trọng bổ sung trong Đạo luật này là các loại tổ chức có thể tham gia vào lĩnh vực stablecoin đã được mở rộng. Mặc dù Đạo luật đã thực hiện kêu gọi giám sát các vấn đề về stablecoin bởi Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC), nhưng có vẻ như việc ràng buộc các tổ chức phát hành trong khuôn khổ bảo hiểm liên bang có thể không cần thiết. Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ khá ngây thơ và là một cách gần như được đảm bảo để nâng cao rủi ro của mô hình kinh doanh, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ tiết lộ một góc nhìn đầy đủ hơn.

Mặc dù bảo hiểm cho bất kỳ tổ chức nào rõ ràng là một ý tưởng hay, nhưng nếu các biện pháp khác trong Đạo luật được thông qua và được ngành chấp nhận, điều này sẽ giảm thiểu một phần đáng kể rủi ro hoạt động liên quan đến không gian này. Ví dụ: nếu một tổ chức phát hành stablecoin có dự trữ - theo quy định của Đạo luật - trên cơ sở 1: 1 cho mỗi stablecoin được phát hành và những khoản dự trữ này đã được chứng thực trên cơ sở nhất quán, minh bạch và theo định hướng của thị trường, thì các vấn đề xung quanh rủi ro mua lại sẽ được giảm.

Quản lý bất kỳ ngành phát triển nhanh nào đều không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi ngành tiếp tục phát triển và trưởng thành. Mặc dù các cuộc tranh luận đảng phái bùng nổ định kỳ là đặc điểm của chính trị ở bất kỳ quốc gia nào, có những dấu hiệu cho thấy cuộc tranh luận về quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ đang (dần) trưởng thành và bắt kịp với sự phát triển của thị trường. Không một quy định nào của pháp luật là giải pháp hoàn toàn cho không gian tiền điện tử, nhưng pháp luật như thế có trong Đạo luật Stablecoin TRUST là một bước đi đúng hướng.